Etendus "Kojujõudmine"- T. Kirschbaumi III kooliastme loovtöö