Meie koolist

Õppenõukogu


2021/2022 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud: 

2021

Oktoober - 1. koosolek.  Õppenõukogu sekretäri valimine, õpetaja esindaja valimine hoolekogusse
Detsember - 2. koosolek. I trimestri kokkuvõte.

2022

Aprill - 3. koosolek.  II trimestri kokkuvõte.
Juuni - 4. koosolek. III trimestri kokkuvõte. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
Juuni - 5. koosolek. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 

 

 

2021/2022 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud: 

2021

Oktoober - 1. koosolek.  Õppenõukogu sekretäri valimine, õpetaja esindaja valimine hoolekogusse
Detsember - 2. koosolek. I trimestri kokkuvõte.

2022

Aprill - 3. koosolek.  II trimestri kokkuvõte.
Juuni - 4. koosolek. III trimestri kokkuvõte. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
Juuni - 5. koosolek. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine