Koolielu

Liikuma Kutsuv Kool


Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli liikumislaboris loodud haridusuuendusprogramm, mis on võtnud sihiks toetada koole, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Uulu Põhikool liitus Liikuma Kutsuva Kooliga 2021. aastal.  Uulu Põhikoolis rakendavad õpetajad Liikuma Kutsuva Kooli elemente.

 

2022. aastal pälvisime Liikuma Kutsuva Kooli vapi kogu koolipere õuesõppe ja regulaarsete liikumisvahetundide korraldamise eest. 

 

Liikuma Kutsuv Kool on Tartu Ülikooli liikumislaboris loodud haridusuuendusprogramm, mis on võtnud sihiks toetada koole, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui õpetajatele. Uulu Põhikool liitus Liikuma Kutsuva Kooliga 2021. aastal.  Uulu Põhikoolis rakendavad õpetajad Liikuma Kutsuva Kooli elemente.

 

2022. aastal pälvisime Liikuma Kutsuva Kooli vapi kogu koolipere õuesõppe ja regulaarsete liikumisvahetundide korraldamise eest.