Vastuvõtt 1. klassi


Avalduste vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks Uulu Põhikooli 1. klassi sisseastumiseks toimub ajavahemikul 1. märts kuni 31. märts.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata vastuvott@uulu.edu.ee. Paberkandjal dokumente saab esitada koolimaja kantseleis E-R 8.30 - 16.30. 
 

Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) koolile perioodil 1. märts kuni 31. märts taotluse (Lisa 1), millele lisab:

1) oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja (digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral ei ole vaja lisada);

2) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia;

3) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte selle olemasolul;

4) koolivalmiduskaardi (selle olemasolul või esimesel võimalusel).
 

Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse vastuvõtmisel põhimõtteid, et tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis, õppimisvõimaluse olemasolu kodulähedasemas Häädemeeste valla haridusasutuses ning avalduste laekumise järjekorda.
 

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord:

Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
 

Kooli sisseastumise taotlused:

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks pdf

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks doc

Avalduste vastuvõtt järgmiseks õppeaastaks Uulu Põhikooli 1. klassi sisseastumiseks toimub ajavahemikul 1. märts kuni 31. märts.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata vastuvott@uulu.edu.ee. Paberkandjal dokumente saab esitada koolimaja kantseleis E-R 8.30 - 16.30. 
 

Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) koolile perioodil 1. märts kuni 31. märts taotluse (Lisa 1), millele lisab:

1) oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja (digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral ei ole vaja lisada);

2) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia;

3) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte selle olemasolul;

4) koolivalmiduskaardi (selle olemasolul või esimesel võimalusel).
 

Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse vastuvõtmisel põhimõtteid, et tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis, õppimisvõimaluse olemasolu kodulähedasemas Häädemeeste valla haridusasutuses ning avalduste laekumise järjekorda.
 

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord:

Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
 

Kooli sisseastumise taotlused:

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks pdf

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks doc