Tenniseväljaku rent


Uulu Põhikooli tenniseväljaku rendi hinnakiri:

1. Tenniseväljaku kasutamine 15 eurot/tund;
2. Tenniseväljaku kasutamine Häädemeeste valla elanikule 7 eurot/tund;
3. Häädemeeste valla lastele tasuta.

Uulu Põhikooli tenniseväljaku kasutamise tingimused ja kord:

Kehtestatud 7. mail 2020 direktori käskkirjaga nr 1-5/8:

 1. Uulu Põhikooli tenniseväljaku (edaspidi tenniseväljak) kasutamise eelduseks on registreerimisvormi täitmine 
  (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLfRdMax1ZU6f3V8m3nIysaTH4aWM6or9S_hgp633Qju3y7Q/viewform?usp=sf_link)

 2. Kasutajakonto loomiseks tuleb nõustuda tenniseväljaku kasutamise tingimuse ja korraga.

 3. Registreeritud kasutajatele (edaspidi Klient) luuakse broneerimissüsteemis hiljemalt järgmisel tööpäeval kasutajakonto ning sisse logides on võimalik endale edaspidi aegu broneerida.

 4. Uulu Põhikooli ja Kliendi vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.

 5. Väljaku kasutamise eeltingimusteks on, et Klient on nõus kasutatud teenuse eest tasuma vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 6. Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine, ilma Uulu Põhikooli teavitamata, annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest Kliendilt tasu nõuda ning korduva rikkumise korral kasutajastaatus peatada.

 7. Broneeritud ajal vastutab tenniseväljaku kasutamise eest broneeringu sooritanud Klient. Kui broneeritud aja kasutamisel broneeringu teinud Klient isiklikult väljakut tennise mängimiseks ei kasuta, siis esitatakse broneeringu teostanud Kliendile arve tenniseväljaku kasutamise eest summas 15 € tund. Korduva rikkumise korral kasutajastaatus peatatakse.

 8. Kui Klient soovib kasutada tenniseväljakut teenusepakkumiseks (nt treeningute läbiviimiseks), siis tuleb kasutamise hinnakiri eraldi Uulu Põhikooliga kokku leppida.

 9. Broneeringute eest esitab Häädemeeste Vallavalitsus arve järgneva kuu alguses, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest. Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile.

 10. Maksetähtaeg on 7 päeva.

 11. Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on Uulu Põhikoolil õigus kasutajastaatus peatada ning edasised broneeringud tühistada.

 12. Uulu Põhikool võib korra rikkumise korral võtta Kliendilt õiguse tenniseväljakut edaspidi kasutada.

 13. Aegu broneerida ja tühistada saab läbi broneerimissüsteemi. Klient saab broneeringu tühistada kuni 24 h enne mänguaja algust.

 14. Juhul kui välisväljakud muutuvad vihma tõttu mängukõlbmatuks ning Kasutaja ei soovi broneeritud aega kasutada, peab sellest esimesel võimalusel (kuid mitte hiljem kui broneeritud kellaaja alguseks) teavitama e-maili teel tennis@uulu.edu.ee või sms-ga numbrile 58190262.

Uulu Põhikooli tenniseväljaku rendi hinnakiri:

1. Tenniseväljaku kasutamine 15 eurot/tund;
2. Tenniseväljaku kasutamine Häädemeeste valla elanikule 7 eurot/tund;
3. Häädemeeste valla lastele tasuta.

Uulu Põhikooli tenniseväljaku kasutamise tingimused ja kord:

Kehtestatud 7. mail 2020 direktori käskkirjaga nr 1-5/8:

 1. Uulu Põhikooli tenniseväljaku (edaspidi tenniseväljak) kasutamise eelduseks on registreerimisvormi täitmine 
  (docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLfRdMax1ZU6f3V8m3nIysaTH4aWM6or9S_hgp633Qju3y7Q/viewform?usp=sf_link)

 • Kasutajakonto loomiseks tuleb nõustuda tenniseväljaku kasutamise tingimuse ja korraga.

 • Registreeritud kasutajatele (edaspidi Klient) luuakse broneerimissüsteemis hiljemalt järgmisel tööpäeval kasutajakonto ning sisse logides on võimalik endale edaspidi aegu broneerida.

 • Uulu Põhikooli ja Kliendi vahel kirjalikku lepingut ei sõlmita.

 • Väljaku kasutamise eeltingimusteks on, et Klient on nõus kasutatud teenuse eest tasuma vastavalt kehtestatud hinnakirjale.

 • Üle broneeritud aja mängimine või ilma broneeringuta väljaku kasutamine, ilma Uulu Põhikooli teavitamata, annab tennisekeskusele õiguse broneeringuvälise aja eest Kliendilt tasu nõuda ning korduva rikkumise korral kasutajastaatus peatada.

 • Broneeritud ajal vastutab tenniseväljaku kasutamise eest broneeringu sooritanud Klient. Kui broneeritud aja kasutamisel broneeringu teinud Klient isiklikult väljakut tennise mängimiseks ei kasuta, siis esitatakse broneeringu teostanud Kliendile arve tenniseväljaku kasutamise eest summas 15 € tund. Korduva rikkumise korral kasutajastaatus peatatakse.

 • Kui Klient soovib kasutada tenniseväljakut teenusepakkumiseks (nt treeningute läbiviimiseks), siis tuleb kasutamise hinnakiri eraldi Uulu Põhikooliga kokku leppida.

 • Broneeringute eest esitab Häädemeeste Vallavalitsus arve järgneva kuu alguses, tasuda tuleb kõikide esmaselt tehtud broneeringute eest. Arved saadetakse registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile.

 • Maksetähtaeg on 7 päeva.

 • Juhul kui klient ei ole tasunud arvet märgitud kuupäevaks või ei pea kinni mänguaegadest, on Uulu Põhikoolil õigus kasutajastaatus peatada ning edasised broneeringud tühistada.

 • Uulu Põhikool võib korra rikkumise korral võtta Kliendilt õiguse tenniseväljakut edaspidi kasutada.

 • Aegu broneerida ja tühistada saab läbi broneerimissüsteemi. Klient saab broneeringu tühistada kuni 24 h enne mänguaja algust.

 • Juhul kui välisväljakud muutuvad vihma tõttu mängukõlbmatuks ning Kasutaja ei soovi broneeritud aega kasutada, peab sellest esimesel võimalusel (kuid mitte hiljem kui broneeritud kellaaja alguseks) teavitama e-maili teel tennis@uulu.edu.ee või sms-ga numbrile 58190262.